Yon tomonda turadigan yarim aylana stellaj

Yon tomonda turadigan yarim aylana stellaj

Savdo maydonidan foydalanishni optimallashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellajning asosiy vazifalari – “orol” stellajlar kompozitsiyasining yakuniy ko‘rinishini berish va tovarni namoyish qilish

Ranglar

Buyurtma qilish

Savdo maydonidan foydalanishni optimallashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellajning asosiy vazifalari – “orol” stellajlar kompozitsiyasining yakuniy ko‘rinishini berish va tovarni namoyish qilish.

Stellaj  javonlarni ushlab turgichlarni osib qo‘yish uchun maxsus adapter yordamida “orol” stellajning oxirgi ustuni asosida shakllantiriladi. Adapterni  ustun bilan boltsiz biriktirish konstruksiyani yig‘ishni bir necha baravar yengillashtiradi, P-simon profil tufayli esa adapter katta yuklamaga chidamli bo‘ladi.

Yarim aylana javonning bazaviy javon ushlagichlari boltli birikmalar yordamida “orol” stellajining asosiga mahkamlanadi. Bazaviy javon ushlagichlarsiz adapterlardan foydalanish mumkin.

Texnik xarakteristikalari

  • Balandligi (N):  2015 mm.
  • Chuqurligi (R):   500 mm.
  • Perforatsiya qadami: 25 mm.